Kroppen och Havet

”Havets närvaro är speciellt intensiv på Okinawa, där hav, regn och regnskog flätas samman och husen bär spår av salt.”

Ett existentiellt och poetiskt verk med utmejslade och minimalistiska scener.

Heart Archive är en ideell förening tillägnad interdisciplinär scenkonst och skrivande. Den samlar konstprojekt och praktik inom en tillgänglig plattform.

Malin Skoglund
Scenkonstnär