“Jag är en människa, inte att lita på, aka Domino Dancing” 

I en trappuppgång någonstans i en stad har en handfull människor samlats. De är oförmögna att lämna det snäva utrymmet; de vill ta hissen men brottas med trappan.  
Föreställningen består av en loop som upprepas tre gånger. Händelser i första framförandet gör att nästa framförande råkar ut för förskjutningar och subtila ändringar. 

Ett samarbete med konstnär Kristen Rönnevik.
Spelades på Teater Lilith och Transit Gatuteater Festival. 

Dans/Koreografi/Text Malin Skoglund
Scenografi Kristen Rönnevik

Genomfördes med stöd av Statens Kulturråd, Region Skåne och Malmö Kommun